tel +48790559909

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak obliczyć listy płac?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników co miesiąc wypłaca im wynagrodzenia, a przy tym zwykle przygotowuje również listę płac. Nie jest to wprawdzie dokument obowiązkowy, ale większość firm woli tworzyć takie rozliczenia, z których dokładnie wynika, jaka była kwota wynagrodzenia brutto i ile wyniosły w niej konkretne elementy, takie jak podatki, składka zdrowotna czy emerytalna. Jest to jednak dość skomplikowany proces, który na koniec prowadzi do wyliczenia kwoty netto wypłacanej osobie zatrudnionej jako miesięczne wynagrodzenie. Ze względu na wiele trudności, jakie można napotkać podczas przeprowadzania wyliczeń, i łatwość popełnienia błędów, najlepiej powierzyć je doświadczonym księgowym, którzy dysponują odpowiednią wiedzą.

 

Co jest potrzebne do stworzenia takich list?

Listy płac tworzy się przede wszystkim dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a czasem również dla zleceniobiorców. Dla pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych wystawia się tylko rachunki służące później również do wypłacania wynagrodzeń netto. Aby móc sporządzić miesięczną listę płac, potrzebne są takie dane jak czas pracy danej osoby, wysokość wypłacanej jej pensji oraz wszelkie dodatki, jakie są do niej doliczane. Te informacje znajdują się w umowach o pracę, na listach obecności, w kartach pracy oraz wszelkich aneksach zmieniających wysokość wynagrodzenia za pracę danej osoby.

 

Najważniejsze etapy sporządzania listy płac

Przygotowania zaczyna się od ustalenia, jakie składniki wynagrodzenia są opodatkowane, a jakie zwolnione z podatku, aby odpowiednio wyliczyć wysokość składki emerytalnej. Następnie na liście płac ujmuje się składki na ubezpieczenie społeczne, przy czym ich część opłaca pracodawca, a pozostałą kwotę potrąca się z wynagrodzenia brutto pracownika. Kolejny krok to wyszczególnienie składek emerytalnych, chorobowych oraz przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne. Wylicza się również wysokość podatku dochodowego oraz należną zaliczkę PIT zgodnie ze skalą podatkową.

Dalszym etapem jest ustalenie kwoty, która wypłacana jest na konto pracownika jako jego miesięczna pensja. Suma ta powstaje po odjęciu od całości wynagrodzenia składek zdrowotnych i społecznych, zaliczki na podatek dochodowy oraz innych potrąceń. Następnie ta kwota jest powiększana o dodatkowe składniki, które nie podlegają opodatkowaniu i wylicza się całość należnego wynagrodzenia netto. W ten sposób powstaje lista płac, na której zobaczyć można wszystkie składniki wynagrodzenia brutto, w tym podatki, składki i inne odliczenia, a także końcową wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.